လမ္းမေပၚက ႏိုင္ငံေတာ္

လမ္းမေပၚက ေျခေထာက္ေတြ
ေသြးျခည္ဥလို႔ ေပါက္ၿပဲလို႔
လမ္းမေပၚက ေၾကြးေၾကာ္သံေတြ
အက္ကြဲလို႔နာက်င္လို႔

လမ္းမေပၚက ယံုၾကည္ခ်က္ေတြ
နီရဲလို႔ ထက္ျမလို႔
လမ္းမေပၚက စိတ္ကူးေတြ
ၾကည္လင္လို႔ျပတ္သားလို႔
လမ္းမေပၚက အိပ္မက္ေတြ
စိမ္းလန္းလို႔ ေတာက္ပလို႔

မနက္ျဖန္ဟာ လမ္းမေပၚမွာ
အနာဂတ္ဟာ လမ္းမေပၚမွာ
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဟာ လမ္းမေပၚမွာ
ကမၻာေက်ာ္ေျခေထာက္ေတြ
သမိုင္းရဲ႕ပံုရိပ္အသစ္ေတြ
လူငယ္စိတ္ရဲ႕ အလင္းလက္ဆံုးျပယုဂ္
တိုင္းျပည္ရဲ႕ ကံၾကမၼာကလမ္းေပၚမွာ
တရားေသာအလိုဆႏၵေတြလမ္းေပၚမွာ
ဆုေတာင္းေတြကိုလမ္းေပၚတင္လိုက္ၾက
ခ်စ္ျခင္းတရားကိုလမ္းေပၚတင္လိုက္ၾက
ရွင္သန္ခြင့္ေတြလမ္းေပၚတင္လိုက္ၾက
ခလုတ္ကန္သင္းနဲ႔ဆူးခက္ေက်ာက္ခြၽန္

ဘယ္သူဘယ္လိုတားတား
လမ္းေပၚကိုထြက္ၾက
လမ္းေပၚကိုတက္ၾက
လမ္းေပၚမွာ တက္ၾကြ
ခဲခဲယဥ္းယဥ္းပြင့္လာတဲ့ အမွန္တရားကို
ကာကြယ္ၾကထိန္းသိမ္းၾကတပ္မက္ၾက
ဒီတစ္ႀကိမ္က အခြင့္အေရး
ဒီတစ္ႀကိမ္က တံခါးဖြင့္တဲ့ေတး
ဒီတစ္ႀကိမ္က ေအာင္ကို ေအာင္ရမယ့္
ေတာ္လွန္ေရးပဲ
ႏိုင္ငံေတာ္ဟာ လမ္းေပၚမွာ
အေၾကးခြံအေဟာင္းေတြလႈပ္ခ်ရင္း
ရင္တမမနဲ႔ ေအာင္ပြဲကိုငံ့လင့္လို႔။

လင္းသက္ၿငိမ္

Both comments and pings are currently closed.