စိန္တစ္ပြင္႕၏သစၥာ

အဲဒီၿမိဳ႕ေလးရဲ႕အစ
ၾသရသအမည္ကိုထမ္း
ေတာင္တစ္လံုးရဲ႕အနမ္းကို
ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းတည္းနဲ႔ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိး
လြင့္ေျမာျဖဴအေငြ႕
တံခါးရြက္နဲ႔တိုးဝင္ထိစပ္
တိမ္ေတြရဲ႕ ခရီး
သူကလည္း ေရာေယာင္။

အစုန္ေခတ္
အဆန္ေခတ္
ေသေသဝပ္ဝပ္လမ္းေလွ်ာက္
တရင္းတႏွီးကိုင္းဆက္ကူးသလို
လက္ညႇိဳးၫႊန္ရာ
မီးခိုးေရာင္ေဖာ့ဦးထုပ္ေတြပ်ံသန္း
ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က ရင္ဝယ္သား
စကားအျဖစ္နဲ႔ ပံုတူကူးရင္ေတာင္
သကၠရာဇ္ကိုခါးေတာင္ က်ဳိက္ထားခဲ့တာ
အခုဆို
လက္ေခ်ာင္းမ်ားေပၚက ေသြးေလညီၫြတ္မႈ
ရတုတစ္ခုကို အိပ္တန္းတက္ေစၿပီ။

ခ်ဳိခ်ဳိ(အရိႏၵမာ)

Both comments and pings are currently closed.