ေရာဂါ

ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ။ ေခတ္ေျပာင္းၿပီ။ ဒီမိုကေရစီေရာင္နီပ်ဳိ႕ၿပီ။ အေဟာင္းေတြေဂ်ာင္း ၍ အေကာင္းေတြေျပာင္းၿပီ။လက္သန္းမင္စြန္းရ က်ိဳးနပ္ၿပီ။ အားရည္-ဝမ္းသာသည္-ေက်နပ္ သည္-ႏွစ္သက္သည္-ပီတိျဖစ္သည္-လက္ ခေမာင္းထခတ္ခ်င္သလိုလို-သစ္ပင္ ေျပးတက္ ခ်င္သလိုလို-ကမၻာမွာ ျမန္မာေဟလို႔ ေအာ္ရမယ့္ ေန႔ မၾကာခင္ေရာက္ေတာ့မည္။ ျမန္မာ့အစြမ္း ကမၻာတစ္ဝန္း သိၾကရမည္။ ေျမကမၻာတုန္ဟည္း ေစရမည္။ ကမၻာ့အလယ္မွာ တင့္တင္တယ္တယ္ ဥေဒါင္းပ်ဳိမသဖြယ္ ၾ<ြကားၾ<ြကားဝ့ံဝံ့ ငြားငြားစြင့္စြင့္ ျဖစ္ေတာ့မည္။ စီးပြားေရးမိုးထိုးမည္။ က်န္းမာ ေရး ဖိတ္ဖိတ္ေတာက္မည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈက အံ့မန္း လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ရမည္။ ရွိၿပီးသားအေရွ႕ ေတာင္အာရွက်ားေတြ ျမန္မာႏွင့္ေတြ႕လွ်င္ အၿမီးကုပ္သြားေစရမည္။ ျမန္လည္းျမန္ မာလည္းမာသည့္တို႔ကို ဤဘဒၵကမၻာမွာ ယွဥ္ႏိုင္သူမရွိ-ယွဥ္ဝံ့သူ နထၴိ-က်ား-ယား-ဂါး။ငတို႔သည္ ေရွးအတိေတကတည္းက တေကာင္း အဘိရာဇာ တို႔ဗမာ သာကီမ်ိဳးေတြျဖစ္သည္။

အာဒိစၥ ကုလ သမၺဴေတာ-ေနမင္း၏အဆက္ အသြယ္ျဖစ္ေတာ္မူထေသာ ဘုရားေလာင္းမဟာ သမၼတမင္းမွ အေလာင္းဘုရားထိ မင္းဆက္ ေပါင္း သံုးသိန္း သံုးေသာင္းေလးေထာင္ခာက္ရာေျခာက္ဆယ့္ကိုးဆက္တိုင္ အျပတ္ အလတ္ အျခားအနားမရွိဘဲ သာကီဝင္မွ တိုက္ ႐ိုက္ ဆင္းသက္ေသာအမ်ဳိးျဖစ္သည္။ နယ္နယ္ ရရမမွတ္သင့္-ျပာေမွးမီးခဲလို ခဏ တိမ္ျမဳပ္ခ်င္ ျမဳပ္မည္။

အရင္းစစ္ေတာ့ ဘုရားမ်ဳိးစင္စစ္ ဧကန္ျဖစ္သည္ကိုး။ပညာ သမာ-အာဘာ နထၳိ-ပညာႏွင့္တူေသာအလင္းေရာင္သည္မရွိဆိုသည္ကိုလည္း ေရွးအတိေတကတည္းကÓဏ္ႀကီးသည့္ ငတို႔ေတြ အေသအခ်ာ သိခဲ့ၾကသည္။ သို႔ကလို ေၾကာင့္လည္း ေရလမ္း ၾကည္းလမ္း ေသနဂၤ က်မ္းမ်ားကိုတတ္ကြၽမ္းသိ လိမၼာေအာင္၊ ပညာသင္ရန္ လူငယ္ငါး၊ ဆင္းရြယ္႐ူပ၊ တင့္တယ္လွေသာ၊ ျမန္မာအမ်ိဳးသားတို႔ကို၊ ရပ္ျခားေဒသရွည္ေဝးလံ၊ ပညာဆီမီး၊ ထိန္ ေျပာင္ညီးလွေသာ၊ ျပည္ႀကီး အီတာလွ်ံ ထိပို႔ ကာ ပညာသင္ေစခဲ့ဖူးသည္။

အရပ္ရွည္ျခင္း အဆငလွျခင္းတို႔အျပင္ အေရးႀကီးလွေသာ ေတာ္ႀကီးဘုရား မင္းေတာ္သားတို႔၏ သား-တူ-ညီ-မ်ားကို အေသအခ်ာ စိစစ္ေရြးခ်ယ္၍ ႏိုင္ငံျခားသို႔ ဂ်ပန္-ယိုးဒယားတို႔ႏွင့္ အၿပိဳင္ လႊတ္ခဲ့သည္ေကာ။ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈ ရွိမရွိက တစ္က႑ေပါ့။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ပညာ ေရးကို စဥ္ဆက္မျပတ္အားေပးလာခဲ့တာ ေခတ္အဆက္ဆက္။

ဟိုလုိလုပ္ရင္ေကာင္း မည္ ဒီလိုလုပ္ရင္ပိုေကာင္းမည္ဟု မျပတ္တမ္း ႀကံဆကာ သင္႐ိုးေလးေတြ ေကာင္းသထက္ ေကာင္းေအာင္ ေျပာင္းေျပာင္းၾကည့္ရင္း တကၠသီလာ ျမကြၽန္းသာဆိုတာေတြကို လြင္တီး ေခါင္ျပင္ေတာသို႔ႏွင္ရင္း စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း ကိုးဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ခဲ့သည္။ သို႔ကလို ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္မွာ လူမွန္လွ်င္ ဘြဲ႔ပါသည္။ ျမင္ျမင္ေလသူ ပါရဂူျဖစ္သည္။ ေတြ႔ေတြ႔သမွ် ပါေမာကၡျဖစ္သည္။ ပညာေရး၏ လားရာက ဝင္းဝင္းေတာက္ေနသည္။ ေတာက္လြန္း၍ ေလာင္ကြၽမ္းသြားမွာပင္ စိုးရခ်ည့္။
ေျမေပၚေျမေအာက္ ေရေပၚ ေရေအာက္ ေလေပၚေလေအာက္ သယံဇာတေတြ ၾကည့္ဦး မလား။အျပည့္အသိပ္-တနင့္တပိုး။ ျမန္ျပည္ တစ္လႊား ကိုယ့္အိမ္မွတ္ပါ ကိုယ့္ယာမွတ္ပါ ဆိုျခင္းေၾကာင့္ အစြမ္းကုန္ အိမ္မွတ္ ယာမွတ္ ဘူဒိုဇာမွတ္ ဘတ္ဟိုးမွတ္လိုက္ၾကတာ ေတာင္ ေတာေတြရွင္းၿပီး အဝီစိထိ ဆီပူခတ္ႏိုင္သည့္ တြင္းေတြေပၚလာေအာင္ အျပင္းအထန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္း တူးေဖာ္ လိုက္ၾကတာ ၾကက္သီးေမြးညင္းမ်ားပင္ ထလု ခမန္း။စီးပြားေရးကို ႐ႈေခ်ဦး။ လူတကာ ၾသခ်ရ မည့္ တစ္ခုတည္းေသာ အစုရွယ္ယာေတြ တြင္တြင္ေရာင္းသည့္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းဆို တာႀကီးေပၚၿပီ။ စီးပြားေရးဦးေမာ့လာၿပီ။ ကား ေတြတဝီွဝွီစီးၾကၿပီ။ တဂ်ိန္းဂ်ိန္းတိုက္ၾကၿပီ။ တေသာေသာ ေသၾကၿပီ။ ဆင္းရဲသားမ်ားကို ႀကိဳးတုပ္ ပင္လယ္ထဲေမွ်ာရင္း ဆင္းရဲ မြဲေတမႈကို အျမစ္ျဖတ္မည္။

၁၈၅၉ ဧၿပီ ၂၈ မွာ နန္းသစ္ ေဆာက္ၿပီးသည့္အုတ္က်စ္ေက်ာ္ေအး မႏၲေလး – ၁၈၆၁ ဧၿပီ (၈) မွာ မွန္နန္းေတာ္ၾကမ္းကို ေဆးလိပ္မီးကစၿပီးေလာင္လို႔ ဘုရင္ပါ ဆင္းေျပး ရသည့္ဥပမာထံုးႏွလံုးမူကာ လူစည္ကားသည့္ ေစ်းမွန္သမွ် ေလာင္မီးက်၍ ေရွးထံုးကိုမပယ္ ေၾကာင္း ျပရမည္။ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီေတြ ဝက္ဝက္ကြဲလာမည္။ အစိုးရသစ္လုပ္သမွ် ကိုယ့္အိတ္ထဲကေငြ မထြက္သေရြ ႔ပက္ပက္စက္ စက္ ေထာက္ခံမည္။ ပါးစပ္ျဖင့္ ေခြၽတာၾကမည္။
အခြန္ကေတာ့ လူႀကီးမရွိေသးလို႔ ကန္ေတာ့ ပါေသးရဲ့။ ေနာက္မ်ားမွေပါ့။

တိုးတက္ဖို႔ဆိုလွ်င္ ညီၫြတ္ၾကရမည္။ ေရွးအတိေတကတည္းက ငတို႔ေတြ ညီၫြတ္ၾက တာ ကမၻာအသိ။ ဘိုင္ဆပ္ကို ငပိန္ေမႊလို႔ ေသပေစ ဒီမ်က္ၿပဲ လူတိုင္းေကာ္လို႔ဆဲ ဆိုသည့္ စာခ်ဳိး အတိုင္း ဆြမ္းႀကီးေလာင္းၾကလွ်င္ တညီတၫြတ္တည္း လက္မေႏွးစတမ္း အစြမ္းကုန္ တစ္တပ္တစ္အား ပါဝင္ဆင္ႏႊဲတတ္သည္ကိုး ေလ။ အမ်ားညီ ဤကို ကြၽဲဖတ္ရင္း ညီၫြတ္ ေရးႏွင့္အသက္ ရွည္ရွည္ ခင္ခင္မင္မင္ ေနထိုင္ တတ္ၾကသည္ကိုး။အို…ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ေျပာင္းလဲခ်ိန္က ေတာ့ တန္ၿပီမဟုတ္လား။

ေဆးလိပ္ကုမၸဏီက ကင္ဆာေဖာင္ေဒးရွင္းေထာင္မည္။အရက္ ကုမၸဏီက ေဆး႐ံုေထာင္ေပးမည္။ ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရးဆိုတာကို တစ္တပ္တစ္အားျဖည့္ ဆည္းရခ်ိမ့္မည္။ ေဆးလိပ္အက္တုိ႔ကိုစတနာျဖင့္ေရာင္း၍ ၾကင္ၾကင္နာနာ ေရာဂါကု ေပးမည္။ ေရႏုတ္ေျမာင္းေတြ ဆည္မည္။ ေဆး႐ံုေတြ တံျမက္စည္းလွဲမည္။ ေရာင္းသူမဲ့ အေအးဆိုင္ေတြ ေထာင္မည္။ ေမာင္းသူမဲ့ ဘတ္စ္ကားေတြ ေထာင္မည္။ ေတာင္းသူမဲ့ ဖုန္း ေတာင္းစားေတြ ေနရာအႏွံ႔ေပၚေစမည္။
ကိုယ္ က်င့္တရားေကာင္းရမည္။ ေမတၱာပန္းေတြ ပြင့္လန္းေစရမည္။

ႀကီးသူကို ႐ိုေသမည္၊ ရြယ္တူကိုေလးစားမည္၊ ငယ္သူကို သနားမည္၊ ဟီရိၾသတၱပၸတရား လက္ကိုင္ထား၍ လူတိုင္းကို ၾကင္ၾကင္နာနာ ေပြ႕မည္ ဖက္ည္။ အေျပာင္းအလဲမွာ အေရးပါ အရာေရာက္ ေစဖို႔ အေရးမပါတာေတြကိုလုပ္ျပရင္း မိမိကိုယ္ မိမိ ပြဲထုတ္ရမည္။ ပညာရဲရင့္ ပြဲလယ္တင့္ေစရ မည္။ တိုးတက္ဖို႔ အစြမ္းကုန္ ႀကံေဆာင္မည္။ လူဆိုတာႀကံရင္းႏွင့္ ေသမည္။

အျပင္းအထန္ႀကိဳးစားလွ်င္ တိုးတက္မည္မွာ ဧကန္မုခ်မလြဲ။ တိုးတက္ျခင္း မတိုးတက္ျခင္းကို ျပသႏိုင္သည့္ စီမံကိန္း ရွိရွိမရွိရွိ၊သတင္းအခ်က္အလက္ ရရ မရရ၊ တိုးကိုတိုးတက္ရမည္။ မတိုးတက္ တိုးတက္ေအာင္ ႀကံေဆာင္မည္။ ျမန္မာဆိုတာဒီလိုလူမ်ိဳးပါလားဟု အားလံုး သိေစရမည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကေတာ့ ေရွကတည္းက ဒါကို ကင္ပြန္းတပ္ခဲ့သည္။ကာက္႐ိုးမီး ေရတက္ငါးစင္႐ိုင္း ေရာဂါတဲ့။

 

  သင့္လူ

 

 

 

Both comments and pings are currently closed.