ေရဓာတ္ျပည့္ဝ အာဟာရ

ေခြၽးထြက္ မ်ားတဲ့ေႏြ ပူျပင္းလြန္း တဲ့ေႏြ ျဖစ္တဲ့ အားေလ်ာ္စြာ ေရဓာတ္ ဆံုး႐ံႈးမႈ မ်ားစြာ ခံစားရ တတ္ပါသည္။ ေရဓာတ္ ဆံုး႐ံႈးၿပီး ကိုယ္လက္ႏြမ္းနယ္ ျခင္း အလြယ္ တကူေမာပန္းျခင္း သတိလစ္ျခင္း တို႔လည္း မၾကာခဏဆို သလိုၾကားရ ေတြ႔ႀကံဳ ရတတ္ပါသည္။ ေႏြရာသီကို အံတုရင္ဆိုင္ဖို႔ရာ ေရဓာတ္ျပည့္ဝဖို႔ ေရဓာတ္ ဆံုး႐ံႈးမႈကို ကာကြယ္ဖို႔ အာဟာရမ်ား ဓာတ္ဆားေဖ်ာ္နည္း မ်ားကိုတင္ျပေရးသား လိုက္ပါသည္။

၁။ ဓာတ္ဆားျဖည့္အခ်ိဳရည္

 ေခြၽးထြက္မ်ားတဲ့ အခါ ေရတစ္ ခုပဲဆံုး႐ံႈးတယ္ ဆိုတဲ့ အေတြးအျမင္ ကိုေျပာင္းလဲ သင့္ပါၿပီ။ ဓာတ္ဆားေတြ Ion  ေတြပါ ဆံုး႐ံႈးတတ္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ ဓာတ္ဆား ရည္ ေသာက္သံုး သင့္ပါသည္။

ဓာတ္ဆား အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္ အနက္ အခ်ိဳရည္ ပါဝင္ေသာ ဓာတ္ ဆား ေသာက္သံုးႏိုင္ပါသည္။ ေရဆာ သည့္အခါတိုင္း ဓာတ္ဆားကို ေသာက္သံုးရန္ႏွင့္ တစ္ခါေဖ်ာ္ထား လွ်င္ ၂၄ နာရီ အတြင္း ေသာက္ရန္လို အပ္ပါသည္။

၂။ လတ္ဆတ္ေသာသစ္သီးေဖ်ာ္ရည္မ်ား

သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္ မ်ားသည္ လူကို လန္း ဆန္း႐ံုမွ်မက ဗီတာမင္နဲ႔ သတၱဳဓာတ္ မ်ားစြာ လည္း ပါဝင္ျခင္းေၾကာင့္ ေရဓာတ္ ဆံုး႐ံႈးျခင္း ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာျပႆနာမ်ား ကို ကာကြယ္ရန္ ေသာက္သံုးသင့္ပါသည္။

 ေရငတ္ေျပေစရန္ ဂတ္စ္ပါေသာ အခ်ိဳရည္ မ်ားသၾကား ဓာတ္လြန္ကဲေသာ အခ်ိဳရည္မ်ား ေသာက္သံုးျခင္း ကိုေရွာင္ၾကဥ္ရန္ အထူး လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ပူျပင္းေသာေႏြရာသီ တြင္ အရက္ေသစာ ေသာက္စားျခင္းကို အထူးေရွာင္ၾကဥ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

သဘာဝ နည္းလမ္းမ်ား၊ သဘာဝသစ္သီး ေဖ်ာ္ရည္ အစရွိေသာ ေရႏွင့္ ဓာတ္ဆားျဖည့္ အရည္မ်ားကိုေသာက္သံုးျခင္း သာလွ်င္ က်န္းမာေရး အတြက္ အသင့္ေလ်ာ္ ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပေရးသားအပ္ပါသည္။

ေႏြရာသီကိုေအးျမစြာေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ပါေစ။

ေမတၱာအားျဖင့္
  ေဒါတ္တာဇာနည္ဝင္း

Both comments and pings are currently closed.